avatar
Creación
3.9M
Favorito
13.9K
Descarga
98.6K
Última actualización:
2024-06-14 12:03:22
Fuente:
none
Tipo:
Checkpoint
Modelo básico:
SD 1.5
Palabra activadora:
Número de versión:
8
8 LCM
8-inpainting
7-inpainting
7
6.31-inpainting
6.31 baked vae
6.2 baked vae
6-inpainting
6 no vae
6 baked vae
5 pruned (no vae) - train
5-inpainting
5 baked vae
4 no vae fp16
4-inpainting
4 baked vae fp16
4 no vae
4 baked vae
3.31-inpainting
3.32 baked vae (clip fix)
3.31 baked vae
3.3
2.52 (pruned)
2.52 (safetensors fixed)
2.52 (initial release)
Revisar:
4.9
4397

DreamShaper

2024-06-14 11:03:22
0 comentario(s)
0