Generation Times
0
Favorite
0
Download
49
Last Update:
2024-01-30 03:37:27
Model Source:
Type:
LORA
Base Model:
SDXL 1.0
Trigger Words:
Sasha Zotova
Version No.:
v1.0

Sasha Aleksandra Zotova (Face Model Jill Valentine)

0 comment
0